hydrauliktillverkning


Hydrauliktillverkning hanteras till stor del av automatiserade produktionsanläggningar som kräver tillförlitlig provningsutrustning för att kunna hålla en hög produktionstakt och produktkvalitet. Hydrauliska provbänkar används för provning av produkter för att säkerställa att de överensstämmer med specifikationerna, men även för att spola produkten så att den kan levereras som en certifierat ren produkt enligt gällande industristandarder. Det är därför av största vikt att man håller oljan ren och torr.

Utmaning
De processer som används vid tillverkning av hydrauliska komponenter producerar alltid en stor mängd metallpartiklar som är ett stort problem för tillverkarna. Om partiklarna inte avlägsnas på ett effektivt sätt och systemet inte blir ordentligt renspolat kan partiklarna följa med ända fram till kunderna. Detta innebär inte bara en risk för skador på de hydraulsystem där de används, utan också en rent affärsmässig risk för producenten. Dessutom kan det stora antalet partiklar leda till höga kostnader för alltför frekventa byten av filterinsatser om det är så att ett inline-tryckoljefilter är det enda filter som kan användas. Sist men inte minst kan det finnas risk för att provbänkens komponenter utsätts för oväntade haverier om oljefiltret inte fungerar som det ska, och att endast förlita sig på ett inline-filter är en stor riskfaktor. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håller provbänken i form
  • Försäkra dig om god stabilitet och effektivitet för dina processer
  • Garanterad och dokumenterad produktkvalitet
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för din provbänk får du ett mycket effektivt oljefilter med största möjliga smutskapacitet lämpat för system med höga partikelnivåer. På så vis slipper du stoppa produktionen lika ofta för att utföra service på oljefiltren. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid i samband med tusentals hydrauliska och industriella installationer. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om lägre underhållskostnader, du slipper oväntade maskinhaverier och produktkvaliteten optimeras på ett dokumenterbart sätt.  Spololjan kan hålla 3–4 gånger längre och du kan till och med övervaka systemets skick från det centrala kontrollrummet med hjälp av vår partikelräknare (OCM).

Dina lösningar
CJC®-oljefilter i många olika storlekar används inom hydraulikindustrin:

CJC® systemlösningar passar alla hydrauliska provbänkar och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja bästa möjliga lösning baserat på aktuell systemtyp. 

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide