försörjningsfartyg – bogpropeller

 
Propellerstyrsystemen, propellrarnas tätningar, lager och drev riskerar att skadas om hydraul- och smörjolja inte hålls fri från havsvatten, partiklar och oxidationsrester. Vatteninträngning inträffar vid propellertätningarna på grund av slitage, skadade tätningar och axelns rörelser. Havsvattnet får smörjningen att fungera sämre vilket leder till korrosion och ökar slitaget på lager och drev. Smörjningen måste därför alltid fungera för att skapa hög tillförlitlighet och hålla DP igång. 

Utmaning
Om man inte lyckas hålla oljan ren och torr kan det leda till att DP-systemet slutar att fungera. Om bogpropellrarna inte fungerar förlorar du uppdrag och din båt riskerar att hamna i torrdocka för kostsamma reparationer. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Undvik att förlora uppdrag
  • Optimera försörjningsfartygets effektivitet
  • Minska risken för kostsamma reparationer av bogpropellrar
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-lösning i ditt smörjsystem för bogpropellrarna får du ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna vatten och partiklar som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Du sparar inte bara pengar utan får även bogpropellrar som är mer tillförlitliga och ett mer effektivt försörjningsfartyg. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan torr, ren och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal bogpropellrar på försörjningsfartyg. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygsägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en bogpropeller som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan även övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor.

Dina lösningar
För bogpropellersystem på försörjningsfartyg behöver du:

CJC® systemlösningar passar alla bogpropellrar oavsett storlek och typ, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden.

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide