gasturbin – tank för flytande bränsle

 
Tankar med flytande bränsle för dieseldrivna gasturbiner utformas för den specifika anläggningen vad gäller egenskaper och volym. Oavsett om tanken är mottagar- eller bränsletank är problemet detsamma: diesel som förorenas av partiklar och vatten då den levereras och det faktum att dieselkvaliteten börjar försämras redan efter bara ett fåtal veckor i tankarna. Lagringskapaciteten är omfattande och att hålla dieseln vid ISO 16/14/11 och fri från vatten innebär att turbinens prestanda och livslängd förbättras. 

Utmaning
Det flytande bränslet genomgår en hel del steg från raffinaderiet till lagringstankarna och längs vägen blir partikelhalten allt högre, vatteninnehållet ökar och spår av slam och bakterier kan hittas i dieseloljan. Om dieseln inte hålls ren, torr och fri från natrium och kalium riskerar du att behöva utföra dyra reparationer eller komponentbyten vilket leder till driftavbrott och sämre produktionsnivåer. Om vätskan blir smutsig innebär det också att maskineriet behöver renoveras i förtid. Dessutom kan det leda till att turbinen stoppas på grund av obalanserad rotation då bränslemunstyckena inte kan leverera identiska bränslemängder. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Undvik driftavbrott på grund av gasturbiner som går sönder eller nödstoppas 
  • Öka livslängden för turbinerna och turbinkomponenter som t.ex. skovlar, munstycken m.m.
  • Minska reservdelsanvändningen med upp till 60 %
  • Skydda din investering
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier, reparationer och underhåll för en lugnare tillvaro

Det finns ett direkt samband mellan renhetsgraden hos dieselbränslet, utrustningens drifttid och driftkostnaderna. När du installerar en CJC®-oljefiltreringslösning för din tank för flytande bränsle får du det oljefilter som erbjuder största möjliga smutskapacitet för att uppnå normala serviceintervall. Du behöver därmed inte utföra service lika ofta. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkända för sin förmåga att avlägsna natrium och kalium och för att hålla bränslet rent och torrt, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från ett stort antal installationer. CJC®-oljefiltreringslösningar finns installerade på många kraftverk jorden runt och när du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att din gasturbin håller länge. Du kan till och med övervaka dieseloljans skick på distans med Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För tankar med flytande bränsle för gasturbiner kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla tankar för flytande bränsle oavsett volym, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide