pitchhydraulik

 

 
System
Det hydrauliska pitchsystemet är en vital del i moderna vindkraftverk. Det utför kontinuerlig finjustering av vingarnas vinkel i förhållande till vinden för optimal energiproduktion. Pitchsystemet fungerar även som den primära nödbromsen som minimerar risken för materialskador och olycksfall under hårda väderförhållanden och vid extremt kraftig blåst. Det är därför rimligt att säga att pitchsystemet är viktigt för vindkraftverket, oavsett om det handlar om kuggväxlar eller direktdrivning. 

Det är därför av största vikt att hålla pitchsystemets olja fri från partiklar, vatten och oxidationsprodukter (avlagringar) för en säker och tillförlitlig drift av vindkraftverket. 

Utmaning
Om hydrauloljan inte hålls ren och fri från partiklar, avlagringar och vatten kan avlastnings- och servoventiler fungera sämre än väntat eller inte alls. Förorenad olja i ett pitchsystem kan till och med få hydraulcylindrarna att börja läcka. Detta leder till driftavbrott, högre kostnader för reparationer som måste utföras utöver normal service och sist men inte minst minskar vindkraftverkets produktion.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Säkerställ maximal produktion
  • Se till att de hydrauliska komponenterna är skyddade och håller länge
  • Minska risken för kostsamma reparationer/utbyten av hydrauliska komponenter
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier
  • Sänk underhållskostnaderna

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för ditt hydrauliska pitchsystem behandlas din olja med det oljefilter som erbjuder bästa möjliga filtreringsprestanda och största smutskapacitet för långa serviceintervall. CJC®:s oljefilter är välkända för sin väldokumenterade förmåga att hålla oljan i en mängd hydraulsystem ren, torr och fri från oxidationsprodukter (avlagringar). När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om ett välfungerande pitchsystem, lång livslängd för dyra hydrauliska komponenter, mindre underhåll och du slipper dessutom drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan till och med övervaka systemets skick på distans med Oil Contamination Monitor, OCM 15.

Dina lösningar
För hydrauliska pitchsystem (som normalt bara innehåller några hundra liter olja) kan följande CJC®-oljefilterlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla hydraulsystem oavsett märke, och vi kan leverera kundanpassade CJC®-filterinsatser enligt specifikation. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja bästa möjliga lösning baserat på de hydrauliska komponenterna och aktuella miljöförhållanden. 

 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Wind  sector brochure
Clean Oil Guide