härderier


Olja i härdningsanläggningar – både i öppna och slutna bad – utsätts för mycket höga föroreningsnivåer. Kolavlagringar, damm, metallpartiklar och rost kommer ständigt i kontakt med härdoljan när arbetsstycken härdas. Vatteninträngning uppkommer genom kondensbildning eller kylarläckage.

Utmaning
Oljenedbrytningsprodukter och resulterande oxidationsbiprodukter är andra vanliga föroreningar som orsakas av hög temperatur. CJC® djupoljefiltrering är ett mycket effektivt hjälpmedel för att avlägsna partikelföroreningar, vatten och oljenebrytningsprodukter – i en enda process. Kolavlagringar i oljan påverkar avsvalningskurvan vilket leder till försämrad produktkvalitet.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håller dina härdanläggningar i form
  • Garanterar renare bearbetade arbetsstycken
  • Håller härdoljan fri från partiklar och oxidationsrester
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för din härdningslina får du ett mycket effektivt oljefilter med största möjliga smutskapacitet lämpat för system med höga nivåer partiklar och oxidationsrester. På så vis slipper du stoppa produktionen lika ofta för att utföra service på oljefiltren. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid i samband med tusentals industriella installationer. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om lägre underhållskostnader, du slipper oväntade maskinhaverier och optimerar produktkvaliteten. Det är möjligt att få härdoljan att hålla 3–4 gånger längre och erhålla en stabil avsvalningskurva.

Dina lösningar
CJC®-oljefilter i många olika storlekar används inom härdningsindustrin:

CJC® systemlösningar passar alla härdningsanläggningar och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Kundberättelser

Annual savings on waste oil: USD 192,240 with CJC Oil Filtration on Heat Treat Furnace, Quench Oil, Automotive Manufacturer

Brochures & Guides

Clean Oil Guide