finfilter

 

CJC® finfilter är fristående filtreringssystem med integrerade cirkulationspumpar för fristående installation. Filtren är erkända världen över som högeffektiva reningssystem för tillämpningar med hydraulolja, smörjolja, växellådsoljor, härdolja, fosfatestrar, med mera.

CJC® finfilter lämpar sig utmärkt för kontroll av föroreningsnivåer för partiklar, vatten och nedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, avlagringar/slam).

CJC® djupfilter har filtreringsgraden 3 μm absolut och mycket hög smutskapacitet.

CJC® finfilter ger betydande fördelar för kunden: lägre kostnader för drift och underhåll, ökad produktivitet och maximal livslängd hos systemkomponenter, systemfilter och olja.

Filterenheterna utgörs av moduler och sammanställs enligt kundens behov - oavsett om oljevolymen är 2 eller 200 000 liter.

Användarstudier på engelska:

HDU 15/25 Offline Fine Filter for hydraulic power packs, gear boxes, tap changers, injection moulding machines ...

HDU 27/27-108 Offline Fine Filter for hydraulic systems, lubrication systems, marine diesel engine lubrication, quench works ...

HDU 38/60-100

HDU 427/-

HDU 727/108

HDU flerstagsenheter

HTO HP 27/108

Broschyrer

Fine Filter brochure