finfilter

 

CJC® finfilter är fristående filtreringssystem med integrerade cirkulationspumpar för fristående installation. Filtren är erkända världen över som högeffektiva reningssystem för tillämpningar med hydraulolja, smörjolja, växellådsoljor, härdolja, fosfatestrar, med mera.

CJC® finfilter lämpar sig utmärkt för kontroll av föroreningsnivåer för partiklar, vatten och nedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, avlagringar/slam).

CJC® djupfilter har filtreringsgraden 3 μm absolut och mycket hög smutskapacitet.

CJC® finfilter ger betydande fördelar för kunden: lägre kostnader för drift och underhåll, ökad produktivitet och maximal livslängd hos systemkomponenter, systemfilter och olja.

Filterenheterna utgörs av moduler och sammanställs enligt kundens behov - oavsett om oljevolymen är 2 eller 200 000 liter.

With offline oil filtration - also called kidney loop oil filtration – you extend the oil change intervals significantly. The oil filtration system will clean the oil during operation, removing damaging wear particles in the system.

In the oil filtration process, the fluids are being drawn from the unit's lowest point in the oil reservoir, through the oil filter by a pump and returning the oil clean to the source. The system is very efficient and will not slow down the process of the production.

The kidney loop filtration system is an independent unit run by a motor, a pump, and an oil filter. 

A CJC® Offline Oil Filtration system is a green kidney loop solution reducing your CO₂ footprint, as you avoid expensive oil changes and the oil is kept continuously clean.
 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Kundberättelser

CCIN5073_Plastic Moilding_Hydraulic Oil_Novares

Broschyrer

Fine Filter brochure