finfilter

 

CJC® finfilter är fristående filtreringssystem med integrerade cirkulationspumpar för fristående installation. Filtren är erkända världen över som högeffektiva reningssystem för tillämpningar med hydraulolja, smörjolja, växellådsoljor, dieselbränsle, härdolja, fosfatestrar, med mera.

CJC® finfilter lämpar sig utmärkt för kontroll av föroreningsnivåer för partiklar, vatten och nedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, avlagringar/slam).

CJC® djupfilter har filtreringsgraden 3 μm absolut och mycket hög smutskapacitet.

CJC® finfilter ger betydande fördelar för kunden: lägre kostnader för drift och underhåll, ökad produktivitet och maximal livslängd hos systemkomponenter, systemfilter och olja.

Filterenheterna utgörs av moduler och sammanställs enligt kundens behov - oavsett om oljevolymen är 2 eller 200 000 liter.

CJC® finfilter erbjuder många fördelar

CJC® finfilter ger betydande fördelar för kunden, inklusive lägre kostnader för drift och underhåll, ökad produktivitet och maximal livslängd hos systemkomponenter, systemfilter och olja. 

Lägre kostnader

Produktion som använder CJC® finfilter har lägre driftskostnad tack vare minskat underhållsbehov och längre livslängd.

Modulära filter kan anpassas efter specifika krav

De modulära filterenheterna kan anpassas efter kundens behov – oavsett om oljevolymen är 2 eller 200 000 liter.

Förläng intervallen för oljebyte med offlineoljefilter/njurslingefilter

Oljebytesintervallen förlängs markant med offline oljefiltrering, även kallad njurslingefiltrering. 

Oljefiltreringssystemet renar kontinuerligt oljan under drift och avlägsnar skadliga slitagepartiklar i systemet. Vätskorna sugs från enhetens lägsta punkt i oljetanken, genom oljefiltret av en pump och återförs rena till källan. Detta system är mycket effektivt och kommer inte att sakta ned produktionsprocessen.

Minskade koldioxidavtryck

CJC® offline oljefiltreringssystem är en lösning som minskar ditt koldioxidavtryck. Genom att undvika dyra oljebyten och hålla oljan kontinuerligt ren minskar spillet. CJC® finfilter är en tillförlitlig och mer miljövänlig lösning som säkerställer att din utrustning håller länge och är tillförlitlig.

Sammanfattningsvis erbjuder CJC® finfilter mycket effektiva offline oljefiltreringslösningar med hjälp av teknik för njurslingefiltrering som kan hjälpa till att förlänga oljebytesintervallen, minska koldioxidutsläppen och spara in på underhållskostnaderna.

Kontakta oss idag för att få reda på mer om hur våra lösningar kan gynna ditt system.

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Kundberättelser

CCIN5073_Plastic Moilding_Hydraulic Oil_Novares

Brochures & Guides

Fine Filter brochure