bulklastfartyg – dieselolja

 
Många olika typer av dieseloljor används på små bulklastfartyg och i svavelkontrollområden (SECA). Ren diesel är nödvändig för verksamheten. Att hålla dieseln ren och vattenfri i huvud- och dagtanken är av största vikt för att motorn ska fungera bra.

Utmaning
Mikroorganismer i dieseltanken kan bli ett problem om dieseln inte hålls ren och torr. Livslängden för insprutning och bränslepumpar kan förkortas radikalt om du inte håller dieseln ren och torr, vilket innebär risk för driftstopp på grund av igensatta filter. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håll ditt bulklastfartyg igång och slipp döda skepp
  • Optimera tillgängligheten för bulklastfartyget
  • Minska risken för mikroorganismer i dieseln
  • Öka livslängden för insprutning och bränslepumpar

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i ditt dieselmotorsystem får du ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna vatten och partiklar som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Du sparar inte bara pengar utan får även en motor som är mer tillförlitlig och ett mer effektivt fartyg. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren och torr genom minimalt underhåll, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal dieselmotorer på bulklastfartyg. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygsägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en motor som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av stillestånd på grund av igensatta filter.   

Dina lösningar
För dieselolja på bulklastfartyg behöver du:

  • CJC® filterseparator, PTU 

CJC® systemlösningar passar alla tankar och motorer oavsett storlek, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide