hdu flerstagsenheter

 

HDU flerstagsenheter är finfilter för offlineoljefiltrering med 2, 3 eller fler filterhus i HDU 27/-serien parallellt installerade, som används för underhåll av vätskor i stora hydrauliska kraftöverföringssystem, smörjsystem, kylsystem och härdoljesystem. 

Filtret är ett 3 µm-absolutfilter med hög smutskapacitet och en cellulosabaserad filterinsats som avlägsnar partiklar, fångar upp oljenedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, harts/slam, avlagringar) och absorberar löst/emulgerat och fritt vatten ur oljan. 

Specialinsatser som inte absorberar vatten finns tillgängliga på begäran. 

HDU flerstagsenheter finns i storlekarna HDU 2 x 27/-, HDU 3 x 27/- och med flera stag, beroende på vilken oljekapacitet som krävs.

Oljeunderhållssystem från CJC® finns i en mängd olika varianter inklusive förvärmare, dropplåtar, behållare, kontrollskåp och koalesatorer. 

HDU flerstagsenheter lämpar sig för:

  • Motorsmörjoljor för marindieslar
  • Smörjsystem (t.ex. gasturbiner, valstappslager m.m.)
  • Industriväxlar för stål- och pappersindustri
  • Stora hydraulsystem
  • Härdningssystem
  • och liknande industriella och marina tillämpningar

Brochures & Guides

Fine Filter brochure