oljefilter för marin smörjolja i tvåtakts
dieselmotorer (tvärstycksmotorer) med lågt varvtal

upp till 20 000 kW

 

TILLÄMPNING
CJC®-filtret för marin smörjolja i tvåtakts dieselmotorer är utformad för rening av smöroljan i tvåtakts dieselmotorer (tvärstycksmotorer) med lågt varvtal med en kontinuerlig uteffekt på upp till 20 000 kW. 

FUNKTION
Detta CJC®-filtersystem för marin smörjolja installeras offline, ungefär som till exempel en centrifug, med skillnaden att alla installerings-, drifts- och underhållsuppgifter utförs mycket enklare. 

CJC® Flow Drive *) har automatisk justering av reningskapaciteten för att säkerställa effektiv och ekonomisk rening och ekonomiskt underhåll av huvudsmörjoljesystemet.  CJC®-filterinsatserna LOX i kombination med CJC® Flow Drive underlättar kontinuerlig och okomplicerad drift under överfart, vid manövrering samt vid vistelse i hamn. 

Enkelheten hos oljefiltret och styrsystemet gör det idealiskt både för eftermontering och för nybyggnation.

Omfattande fältförsök har påvisat mer än 98 procent tillgänglighet för oljefiltersystemet samt uppfyllande av kraven från OEM-företag och ägare gällande smörjoljans skick.

AVKASTNING PÅ INVESTERING

 • Motorns SLOC (specific lube oil consumption, [g/kWh]) minskas vanligtvis med 10–20 procent
 • Energibesparingar på 95–98 procent jämfört med traditionell offline-utrustning för rening av smörjolja 
 • 99 procent mindre slam från smörjolja

FÖRDELAR

 • Kontinuerlig rening dygnet runt 
 • Tillgänglighet på mer än 98 procent 
 • Enkel användning 
 • Okomplicerat underhåll 
 • Inget slöseri av smörjolja som leder till att slam bildas 

ENKELHET

 • Inget behov av att värma upp oljan före rening
 • Enkel eftermontering och installation 
 • Inget behov av renat vatten eller trycksatt serviceluft 
 • Litet fotavtryck

FÖRDELAR

 • Uppfyller gällande lagstiftning samt bestämmelser från klassificeringssällskap 
 • Verifierad av/design godkänd av större klassificeringssällskap 
 • Validerad av större motortillverkare

*) Patentansökt

 

Detta specifika CJC®-filter ska ENDAST användas med
CJC®-filterinsatserna nedan:

Produktblad

Lube Oil Filter for 2-stroke diesel engines low speed_PSST1120-UK
LOX for lube oil filtration on 2-stroke diesel engines_PSFI3036-UK