bogserbåtar – smörjolja för fyrtaktsmotorer


Kolvringar, cylinderfoder, vevaxellager och LO-pumpar på fartygsmotorer har samtliga smörjsystem som ser till att de fungerar bra. På grund av allt mindre toleransnivåer måste smörjoljan hållas fri från partiklar, sot, restämnen och vatten för att motorn ska gå mjukt och minskat komponentslitage.

Utmaning
Om oljan inte renas och torkas ordentligt riskerar du att väldigt frekventa oljebyten blir nödvändiga. Om föroreningarna inte avlägsnas ökar komponentslitaget och dessutom kommer huvud- eller hjälpmotorn inte att fungera optimalt. Till sist kan detta leda till försämrad effektivitet, högre underhållskostnader och i slutändan produktionsförluster på grund av motorhaveri. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Optimera bogserbåtens effektivitet
  • Förläng tiden mellan oljebyten
  • Minska hanteringen av restolja
  • Minska risken för att behöva reparera huvud- eller hjälpmotorer och reducera lagerslitaget

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i ditt smörjsystem för bogserbåtens fyrtaktsmotor behöver du inte byta olja lika ofta. Du kommer att notera minskat slitage på lager och andra oljesmorda delar. Jämfört med konventionella oljereningsmetoder leder detta till mindre mängder restolja och hanteringen av slam reduceras vilket i slutändan leder till besparingar. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren och torr med mindre sotavlagringar, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal smörjsystem för fyrtaktsmotorer på bogserbåtar. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygsägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en motor som håller länge, som kräver mindre underhåll, ger upphov till mindre slam och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier.  

Dina lösningar
För motorsmörjolja på bogserbåtar behöver du:

  • CJC®-finfilter, HDU

CJC® systemlösningar passar alla smörjsystem för fyrtaktsmotorer på bogserbåtar oavsett storlek och bränsletyp, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide