reningsenhet 27 för marin smörjolja i tvåtakts- och fyrtakts dieselmotorer

 

TILLÄMPNING 
27-seriens CJC®-reningsenhet för marin smörjolja är utformad för offline-rening av smörjolja i fyrtakts dieselmotorer med medelhögt och högt varvtal samt i tvåtakts dieselmotorer med lågt varvtal.

FÖRDELAR 
CJC® reningsenhet 27 för marin smörjolja är en kompakt enhet avsedd för enkel montering i nybyggnationer eller eftermontering i befintliga installationer. Enheten är som standard utrustad med en avtagbar pumpmodul som styrs av styrsystemet CJC® Flow Drive.

Oljefiltersystemet installeras offline, ungefär som till exempel en centrifug, med skillnaden att alla installerings-, drifts- och underhållsuppgifter utförs mycket enklare. Pumpmodulens filterenhet installeras i rummet till reningsenheten och pumpmodulen kan enkelt placeras på distans i närheten av smörjoljetanken.

CJC® Flow Drive *) har automatisk justering av reningskapaciteten för att säkerställa effektiv och ekonomisk rening och ekonomiskt underhåll av huvudsmörjoljesystemet.  

Tillsammans med de äkta CJC®-filterinsatserna LOX, LO4D och LO4R underlättar CJC® Flow Drive kontinuerlig och okomplicerad drift, både när motorn är igång och när den har stoppats eller befinner sig i standby.

Omfattande fältförsök har påvisat mer än 98 procent tillgänglighet för oljefiltersystemet samt uppfyllande av kraven från OEM-företag och ägare gällande smörjoljans skick

AVKASTNING PÅ INVESTERING

 • Minskar motorns SLOC (specific lube oil consumption)/[g/kWh] 
 • Energibesparingar på 95–98 procent jämfört med traditionell offline-utrustning för rening av smörjolja
 • 99 procent mindre slam från smörjolja

FÖRDELAR

 • Kontinuerlig rening dygnet runt 
 • Tillgänglighet på mer än 98 procent 
 • Enkel användning 
 • Okomplicerat underhåll 
 • Inget slöseri av smörjolja som leder till att slam bildas 

ENKELHET

 • Monteras på dropplåten tillsammans med alla reglage 
 • Separat pumpmodul
 • Inget behov av slamsystem
 • Inget behov av förvärmare och kontrollutrustning för förvärmare 
 • Inget behov av renat vatten eller trycksatt serviceluft 

FÖRDELAR

 • Uppfyller gällande lagstiftning samt bestämmelser från klassificeringssällskap 
 • Verifierad av/design godkänd av större klassificeringssällskap 
 • Validerad av större motortillverkare

TILLVAL
Förvärmare, separata pumpmedar, kontrollskåp monterat på filter, dränertank. CJC® reningsenhet 27 för marin smörjolja finns i olika storlekar för att passa varje enskilt ändamål med 2-12-filterinsatserna.

*) Patentansökt

 

Detta specifika CJC®-filter ska ENDAST användas med
CJC®-filterinsatserna nedan:

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Produktblad

Lube Oil Purifier 27_for 2- & 4-stroke diesel engines_PSST1115-UK
LO4D for lube oil filtration on 4-stroke diesel engine - DISTILLATE fuels_PSFI3037-UK
LO4R for lube oil filtration on 4-stroke diesel engines - RESIDUAL fuels_PSFI3038-UK
LOX for lube oil filtration on 2-stroke diesel engines_PSFI3036-UK

Kundberättelser

ASMA7031_Lube Oil, Wärtsila Main Engine, Diesel Electric Propulsion

Artiklar

MARINE_STOP_Running_in_circles_ghf_020916