Borriggar och borrfartyg

 
Utvecklingen av nya oljesystem går i huvudsak mot lägre tryck, mindre toleranser och oljevolymer.

Samtidigt måste branschen fokusera på besparingar för att kunna gå med vinst trots marknadens nuvarande oljepriser.

Att vidta åtgärder för att försäkra sig om ren olja och statusövervakning är ett snabbt och enkelt sätt att minska driftskostnaderna genom att sänka oljekostnaderna, förbättra tillförlitligheten och få ned kostnaderna per haveri. Vi kan hjälpa dig att beräkna hur mycket du kan spara med utgångspunkt från vad flera av våra andra kunder har lyckats uppnå.

Läs vad våra kunder Noble Drilling, Seadrill, Cosco Drilling etc. har att berätta

Brochures & Guides

Offshore sector brochure
Clean Oil Guide