passagerarfärjor och ro-ro-fartyg – smörjning av fyrtaktsmotorer

 
Vevaxellager, huvudlager och LO-pumpar för fartygsmotorer har samtliga smörjsystem som ser till att de fungerar bra. På grund av allt lägre toleransnivåer måste smörjoljan hållas fri från partiklar, oxidationsrester och vatten för att motorn ska gå mjukt och för att komponentslitaget ska minska.

Utmaning
På passagerarfartyg och ro-ro-färjor används fyrtaktsmotorer både som huvud- och hjälpmotorer, varav de sistnämnda primärt används för elproduktion. Dessa renas på större fartyg normalt av en av renarna som tre motorer får dela på. Om en eller flera motorer havererar kan det innebära hinder för verksamheten. Smörjoljan i en trunkmotor förorenas kontinuerligt av utblåset från förbränningen som innehåller smuts och metallpartiklar. De små partiklarna i förbränningsluften skadar oljan och påskyndar oljans oxidation vilket leder till lägre TBN, ökad viskositet och till sist måste smörjoljan bytas. De partiklar som är mest skadliga för motordelarna är dock de som är 3–10 mikrometer stora. Det är dessa som orsakar slitage, igensättning, utmattning och erodering av cylinderfoder, kamaxlar och lagertappar/lager. Om föroreningar avlägsnas på ett effektivt sätt av ett externt reningssystem kommer både motor och smörjolja att hålla längre. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Minska energiförbrukningen och se till att smörjoljan blir renare
  • Minska risken för motorreparationer
  • Minska risken för oväntade haverier och driftavbrott
  • Lägre underhållskostnader 

När du installerar en CJC®-lösning i ditt motorsmörjsystem kan du ersätta renaren och minimera olje- och energikostnaderna. CJC®-oljefiltren kräver ingen uppvärmning, producerar inget slam och det finns ingen risk för vatteninträngning som annars är fallet vid användning av konventionella renare. När du väljer ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna smuts och oxidation och dessutom har största möjliga smutskapacitet blir resultatet kostnadsbesparingar och en mer tillförlitlig motor. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkänt för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en motor som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier.  

Dina lösningar
För motorsmörjolja på passagerarfärjor och ro-ro-fartyg behöver du:

  • CJC®-finfilter, HDU

CJC® systemlösningar passar alla smörjsystem för fyrtaktsmotorer, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Kundberättelser

Engine-Lube-Oil_Diesel-Gas-Engine_MF-Prinsesse-Isabella_ASMA7034UK

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide