Maersk Supply Service:
”Ren olja är ett krav”

 

Det är med stort nöje som vi presenterar vår senaste broschyr som har tagits fram i samarbete med Maersk Supply Service A/S ochPeter Kragh Jacobsen, teknisk chef och chef för teknisk drift.

Peter Kragh Jacobsen sammanfattar:
–Ren olja är avgörande
Investeringen ger förbättrad prestanda, minskar risken för fel och maskinhaverier och ger lägre underhållskostnader.
På Maersk Supply Service A/S är de flesta hydraulsystem på rederiets fler än 40 fartyg, som är av teknisk toppklass, utrustade med ett oljefilter från C.C.JENSEN A/S.

Brochures & Guides

Marine case: Maersk Supply Service brochure - Clean oil is a must