olja i vatten

 

Olja i vatten förekommer ofta i länsvattensystem på fartyg och i avloppsvatten från industriprocesser. Utsläpp av olja i vatten är inte önskvärt då det är skadligt för miljön, och regelverket för föroreningsnivåer blir hela tiden strängare.

I många industriprocesser blandas ibland olja och vatten på grund av rengöringsmedel och högtryckstvätt. I länssystem på fartyg blandas olja med vatten och andra ämnen i länsvattentanken.

Olja och vatten som blandats separerar långsamt och passerar rakt genom traditionella oljeavskiljare. Med oljeabsorbentsystemet CJC® Blue Baleen rinner vatten- och oljeblandningen genom CJC® Blue Baleen-insatsen, där oljan absorberas genom en kombination av djupflöde och tvärflöde till så låga värden som 5 mg/l (miljondelar).

Lösning:

 

Brochures & Guides

Blue Baleen brochure
Clean Oil Guide