containerfartyg 


Marknaden för containerfrakt är mycket konkurrensutsatt och hög precision krävs för att leverera containrarna till kunderna i rättan tid. En stor del av lasten består ofta av fryscontainrar som är beroende av strömförsörjningen från fartygens hjälpmotorer. 

Det är av största vikt att produktionsenheterna är pålitliga. Containerfartygen blir dessutom allt större och har stora elektroniska huvudmotorer som körs med högt tryck och där smörjolja används som hydraulvätska för driften av in- och utloppsventiler. Effektiv rening av smörjoljan för både huvud- och hjälpmotorer är vitalt för att fartygets ska kunna fungera på ett tillförlitligt sätt. Detta ger dessutom kostnadsbesparingar och gör det möjligt att leverera containrarna till kunderna enligt tidsplanen.  

När det gäller containerfartyg kan vi hjälpa dig att förverkliga dina ambitioner inom många användningsområden. Se menyn till vänster.

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide