oljeabsorberingssystem

 

CJC® Blue Baleen-oljeabsorbentsystemet är ett slutfiltreringssystem för absorption av olja från länsvatten till mindre än 5 miljondelar.

Systemen baseras på en unik absorberingsprincip med de särskilt utvecklade och patentsökta CJC® Blue Baleen-insatserna för oljeabsorbering och absorberar olja från länsvatten, spillvatten och avloppsvatten, vilket garanterar miljövänligt förfarande i enlighet med gällande lagstiftning eller interna ISO 14001-mål.

Typiska användningsområden är länsvattensystem på fartyg, hantering av avloppsvatten, sköljvatten och spillvatten för återvinning.

Med låga driftkostnader och praktiskt taget obefintligt underhållsbehov utgör oljeaborbentsystemet CJC® Blue Baleen en kostnadseffektiv lösning på slag- och spillvattenproblem inom industri och sjöfart.

CJC® Blue Baleen-oljeaborbentsystemet - garanterat rent vatten!