fackkunskaper om olja

 
Oljans skick påverkar alla typer av utrustning där olja används för kraftöverföring eller smörjning. Oljan kommer i kontakt med alla andra systemkomponenter och kan därmed bära med sig föroreningskällor.

Kunskap om oljor börjar med den grundläggande skillnaden mellan organiska oljor som används vid matlagning och mineraloljor som används som smörjmedel inom en mängd olika tillämpningsområden. Sedan finns det även syntetoljor som tillverkas av antingen olja eller naturgas och förädlas för att lämpa sig för ytterst specifika ändamål.

De tre grundläggande stegen när man arbetar med olja är följande:

  1. Utvärdera tillämpningen 
  2. Välj rätt typ av olja 
  3. Underhåll oljan korrekt

Att utvärdera tillämpningen innebär att man ska förstå hur utrustningen fungerar och vad oljan har för uppgift. Att förstå hur de olika delarna arbetar och vilka föroreningskällorna är, är ett grundläggande krav men det är även viktigt att känna till arbetsförhållandena, temperaturerna osv., för att man ska kunna välja rätt olja.

När du väl har utvärderat tillämpningen kan du välja rätt typ av olja. Kontakta oljeföretag eller oberoende specialister för att ta reda på vilken olja som lämpar sig bäst för just din tillämpning, lita inte alltid på instruktionerna från utrustningstillverkare.

Slutligen måste du underhålla oljan på ett säkert och effektivt sätt samtidigt som du håller fuktighetsnivån nere och undviker att partiklar hamnar i oljan.
 
Ladda gärna ner vårt dokument Vägledning till ren olja.

Brochures & Guides

Clean Oil Guide