desorber D10

 

Vatten i olja leder till minskad viskositet, minskad filtrerbarhet, minskad smörjförmåga, rostbildning, bakterietillväxt och ökad oljeoxidation, vilket alla är faktorer som leder till att både komponenternas och oljans livslängd förkortas.

Den kompakta Desorber D10 från CJC® är utformad för att avlägsna vatten från olja med hjälp av den patenterade desorptionsprincipen. Desorptionsprocessen baseras på principen att uppvärmd luft på ett effektivt sätt kan binda stora mängder vatten. I desorbern träffas oljan som värmts upp till 60 °C av ett motflöde av kall, torr luft. Luften värms snabbt upp av den heta oljan och absorberar det vatten som finns tills den blir mättad. 

Fördelen med enheten Desorber D10 från CJC® är att den inte påverkas av viskositet och tillsatspaket. Desorbern kan behandla både mineralolja och syntetiska vätskor och t. o. m. bryta stabila emulsioner. Desorbern bibehåller ett mycket lågt vatteninnehåll i systemet.

Huvudsakliga användningsområden

  • Styrpropellrar
  • Propellerhylsor
  • Hydraulik
  • Syntetiska vätskor
  • Små växlar med små oljevolymer

Funktioner

  • Avlägsnar vatten t. o. m. från emulgerad olja
  • Ökar livslängden för både olja och propellrar
  • Förebygger oförutsedda maskinhaverier och minskar underhållskostnader
  • Kompakt storlek (bredd: 580 mm), passar genom de flesta luckor
Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Produktblad

DesorberD10_PSST1020UK

Brochures & Guides

Desorber brochure