kvarnar


Vid gruvdrift maler kvarnarna produkten från krossarna till ett finkornigt material som är redo för bearbetning. Stångkvarnar, kulkvarnar, autogena kvarnar och halvautogena kvarnar (SAG-kvarnar) har samtliga ett antal smörj- och hydraulsystem som måste fungera för att hålla mineralproduktionen på hög nivå. Oljan i kvarnens system utsätts för stora mängder fina partiklar och många operatörer anser att anläggningen bör stängas med jämna mellanrum för att byta oljan. Men om du håller oljan ren och torr med CJC®:s oljefilterlösningar är detta möjligt att undvika samtidigt som dina hydrauliska kraftenheter och ställmotorer, ventiler och pumpar fortfarande fungerar bra och håller länge. 

Utmaning
Gruvverksamheten ger upphov till fint damm och partiklar vilket utsätter kvarnarna för stort slitage. Trots att kvarnarna är rejäla och härdiga är det oljeskikt som finns mellan smörjsystemets vitala rörliga delar ungefär lika stort som 90 % av de partiklar som uppstår under produktionen. Detta leder till stort slitage och det är vanligt att man byter olja var tredje-fjärde månad och grundliga växellådsrenoveringar med nio till tolv månaders mellanrum. Givetvis behöver du hålla systemen rena för att slippa oförutsedda maskinhaverier och/eller överdrivet slitage, men det finns bättre sätt att åstadkomma detta än att byta olja var tredje-fjärde månad. Faktum är att du med CJC:s oljefilter kan hålla oljan ren och se till att ditt system är i bättre skick än vad som är möjligt med regelbundna oljebyten. Detta förklarar också hur viktiga komponenter kan hålla dubbelt så länge som normalt.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Undvik driftavbrott och öka produktionen 
  • Se till att kvarnens smörjmedel och hydrauloljan håller 3–4 gånger längre
  • Minska reservdelsanvändningen med upp till 60 %
  • Skydda din investering
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier, reparationer och underhåll för en lugnare tillvaro

Det är möjligt att få kvarnsmörjning och hydraulolja att hålla 3–4 gånger längre samtidigt som de erbjuder bättre skydd för komponenterna. Detta ger en mer tillförlitlig produktion. När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för SAG-kvarnens smörjolje- och hydraulsystem får du det oljefilter som erbjuder största möjliga smutskapacitet samtidigt som du kan iaktta normala serviceintervall och slipper underhålla filtret så ofta. CJC® håller oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, något som har dokumenterats väl under många år från tusentals industriella installationer – många av dem i hårda gruvmiljöer. Du kan till och med övervaka systemets skick på distans med Oil Contamination Monitor (OCM). 

Dina lösningar
För kvarnar kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla kvarnsystem oavsett oljevolym, och vi levererar globalt där behoven finns. Att installera ett CJC®-oljefilter är en liten åtgärd med stor effekt på kvarnarnas funktion och tillförlitlighet.  

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Kundberättelser

Ball Mill SAG_Main Lube System_Copper Mine_Lube Oil_CMD Chile_ASIN5027

Brochures & Guides

Mining sector brochure
Clean Oil Guide