passagerarfärjor och ro-ro-fartyg – motordiesel

 
Många olika typer av dieseloljor används på små färjor och passagerarfartyg och i svavelkontrollområden (SECA). Ren diesel är nödvändig för verksamheten. Att hålla dieseln ren och vattenfri i huvud- och dagtanken är av största vikt för att motorn ska fungera bra.

Utmaning
Mikroorganismer i dieseltanken kan bli ett problem om dieseln inte hålls ren och torr. Livslängden för insprutning och bränslepumpar riskerar att förkortas avsevärt. Om du inte håller dieseln ren och torr riskerar du driftstopp på grund av igensatta filter. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håll dina fartyg igång och slipp motorstopp
  • Optimera insprutningens effektivitet och livslängd
  • Minska risken för motorreparationer
  • Minska risken för att behöva reparera insprutning och bränslepump
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i ditt dieselmotorsystem får du ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna vatten och partiklar som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Du sparar inte bara pengar utan får även en motor som är mer tillförlitlig och ett mer effektivt fartyg. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren och torr genom minimalt underhåll, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal dieselmotorer. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygsägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en motor som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av stillestånd på grund av igensatta filter.   

Dina lösningar
För bränslesystem på passagerarfärjor och ro-ro-fartyg behöver du:

CJC® systemlösningar passar alla tankar och motorer oavsett storlek, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide