bogserbåtar – drifttidens betydelse

 
Försäljning av support för bogserbåtar handlar om att sälja tillförlitlighet. Detta ställer stora krav på fartygsunderhållet och det är därför av största vikt att hålla oljan och oljesystemen rena och torra.

En viktig del av optimerad underhållsplanering handlar om att öka drifttiden och reducera antalet oförutsedda maskinhaverier. Eftersom ungefär 80 procent av alla maskinhaverier orsakas av förorenad olja är fördelarna med att hålla oljan ren och torr självklara.

Ren och torr olja gör det också möjligt att observera små förändringar vid oljeanalys i laboratorium, eller ännu hellre onlinebaserad oljeanalys. Detta gör att bogserbåtsägare kan etablera en referensnivå för normal drift av den faktiska utrustningen, upptäcka onormal funktion i ett tidigare skede och minska kostnaderna vid haverier.

Inom bogserbåtssektorn är vi stolta över vårt samarbete med Svitzer.

När det gäller bogserbåtar kan vi hjälpa dig att förverkliga dina ambitioner inom många användningsområden. Se menyn till vänster.

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide

Artiklar

MARINE_Why Modern Drivetrains