transformatorer 

 
Transformatorer kopplar samman kraftverk och nät. Hur länge en transformator håller beror på isoleringspapperet som depolymeriseras med tiden. Isoleringspapper kan normalt hålla i upp till 50 år, men vatten, syrgas, syra och andra katalytiska ämnen bryter ned papperet ännu snabbare. Därför måste transformatoroljan hållas torr, ren och fri från syra så att transformatorn får en lång livslängd.

Utmaning
Isoleringspapperet innehåller flera hundra gånger mer vatten än transformatoroljan, och om fuktnivån för oljan t.ex. är 30 ppm kan det fortfarande innebära att vattenhalten i papperet är 3 %, något som kan få allvarliga följder. Vattnet minskar också oljans dielektriska styrka vilket kan innebära en säkerhetsrisk. Om transformatoroljan inte hålls torr, ren och fri från syror riskerar du att behöva utföra dyra reparationer eller byten av isoleringspapper vilket leder till driftavbrott för anläggningen. Om transformatorn inte fungerar levereras ingen ström till nätet och detta kan i sin tur innebära risk för viten.   

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering – förläng transformatorns livslängd med 10–20 år
  • Optimera kraftverkets tillgänglighet
  • Minska risken för kostsamma transformatorreparationer
  • Minska risken för oförutsedda maskinhaverier, strömavbrott och viten
  • Lägre underhållskostnader och säkerhetsrisker

När du installerar en CJC®-oljefiltreringslösning i din transformator får du ett oljefilter med utmärkt förmåga att avlägsna vatten och syra. Du sparar inte bara pengar utan får även en mer tillförlitlig transformator. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester och syror, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från en mängd installationer på kraftanläggningar. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade vid många kraftverk jorden runt, och genom att välja CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att transformatorns isoleringspapper håller länge och du slipper oväntade maskinhaverier.  

Dina lösningar
Den optimala lösningen är att kontinuerligt torka transformatoroljan under drift, vilket får papperet att torka långsammare. Därigenom kan transformatorns livslängd ökas med 10–20 år. För transformatorolja kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla transformatorer oavsett storlek och ålder. Och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide