lager

 


System
Den allra vanligaste lagertypen i vindkraftverk är SRB (sfäriska rullager), och det gäller både växellåda och huvudlager. Huvudlagret smörjs med smörjfett eller smörjolja. För oljesmorda huvudlager har det hittills varit ovanligt att filtrera oljan trots att det är en förnuftig åtgärd. När det gäller fettsmorda lager bäddas föroreningarna in i smörjfettet som är omöjligt att rena. Detta förkortar lagrens livslängd vilket har lett till att oljesmorda lager blir alltmer populära.

Oavsett vilken typ av smörjning som används är och förblir lager komplicerade mekaniska konstruktioner som utsätts för hög belastning och små toleranser. Trots alla insatser som görs havererar de ibland. Den senaste designrevolutionen är att använda radiallager i växellådan. Visserligen är de mindre komplicerade men kräver trots detta ännu högre renhetsnivåer, i synnerhet under start-/stoppsekvensen. Optimering av lagrens driftsmiljö säkerställer bästa möjliga kraftkonvertering från rotor till generator, vilket ger optimal produktion för vindkraftverket. 

 

Utmaning
Om partiklar, fukt och avlagringar inte avlägsnas kontinuerligt från lagersmörjoljan är risken stor att du måste utföra dyra reparationer eller utbyten av dessa stora lager. Eftersom lagren utsätts för oerhört kraftig dynamisk belastning kommer partiklar att frigöras vilket försämrar smörjningen och ökar friktionen vilket gör det omöjligt att maximera produktionen. Processen innebär helt enkelt energislöseri. Driftavbrott på grund av reparationer blir långvariga och kan leda till viten på grund av att ingen kraft levereras till nätet, och detsamma händer om en växellåda går sönder.

 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering och försäkra dig om att lagren håller länge
  • Optimera tillgänglighet och produktion
  • Minska risken för kostsamma lagerhaverier och utbyten
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll

När du installerar CJC®:s offline-oljefilterlösning för vindkraftverkets lager får du ett oljefilter som klarar av att effektivt avlägsna fina partiklar, fukt och avlagringar. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkänt för sin förmåga att hålla lagersmörjoljan ren, torr och fri från oxidationsrester. Denna förmåga är väldokumenterad under många års tid och från flera tusen liknande installationer. När du väljer CJC®:s offline-oljefilter försäkrar du dig om att dina dyra lager håller länge, och du kan därmed reducera underhållet och slippa drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan till och med övervaka systemets skick på distans med Oil Contamination Monitor (OCM).

 

Dina lösningar
För vindkraftverkets huvudlager kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla vindkraftverk som växer sig allt större och vi kan även leverera kundanpassade och OEM-filterinsatser enligt specifikation. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja bästa möjliga lösning baserat på vindkraftverkets typ och aktuella miljöförhållanden.

Brochures & Guides

Wind  sector brochure
Clean Oil Guide