HTO HP 27/108

 

Höja oljans flampunkt
Avlägsna oxidationsprodukter och slam

HTO HP 27/108 GP, filter för hetolja/högtrycksfilter, är ett finfilter för offlineoljefiltrering med 1, 2, 3 eller fler HTO 27/108-filterhus installerade parallellt, som används för underhåll av hetolja i centralvärmesystem och i tillämpningar som kräver höga bearbetningstemperaturer.

Filtret är ett 3 µm-absolutfilter med hög smutskapacitet och en cellulosabaserad filterinsats som avlägsnar partiklar och fångar upp oljenedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, harts/slam, avlagringar) och höjer flampunkten.

Med ren hetolja förlängs oljans livslängd och följande kan undvikas:

 • byte av mekanisk axeltätning
 • trasiga pumpar och ventiler
 • problem med gasuppvärmda oljepannor
 • larm och oplanerade driftstopp

HTO HP-filter finns i storlekarna 1x27/108, 2x27/108, 3x27/108 och fler stag, beroende på vilken oljekapacitet som krävs. Som standard är filtret monterat med behållare, värmeväxlare, luftkylare, kontrollskåp, läckageskydd och trevägsventil.

HTO HP-filterserien lämpar sig för:

 • hetolja/varm olja
 • livsmedelsberedning
 • petrokemisk industri
 • elektroindustri
 • ångproduktion
 • gummi- och plastindustri
 • tekniska luftsystem
 • oljeindustri
 • pappersindustri
 • färjor
 • träindustri
 • tvätterier
 • osv.
Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Produktblad

HTOHP27108_PSST1007UK

Brochures & Guides

Fine Filter brochure