riggar och borrfartyg – bogpropellrar

 
Oavsett om din rigg eller ditt borrfartyg har bogpropellrar, roderpropellrar eller VSP är det de som sköter om framdrivning och positionshållning. Pålitlig framdrivning och positionshållning är bara möjlig om dina bogpropellrar fungerar som de ska.

Utmaning
Propellerstyrsystemen, propellrarnas tätningar, lager och drev riskerar att skadas om hydraul- och smörjolja inte hålls fri från havsvatten, partiklar och oxidationsrester. Vatteninträngning inträffar vid propellertätningarna på grund av slitage, skadade tätningar och axelns rörelser. Havsvattnet får smörjningen att fungera sämre vilket leder till korrosion och ökar slitaget på lager och drev. Om bogpropellrarna inte fungerar förlorar du uppdrag och din utrustning riskerar att hamna i torrdocka för kostsamma reparationer. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Undvik att förlora uppdrag
  • Optimera bogpropellerns effektivitet
  • Minska risken för kostsamma reparationer av bogpropellrar
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljerfilterlösning i ditt smörjsystem för bogpropellrarna får du ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna vatten och partiklar som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Du sparar inte bara pengar utan får även bogpropellrar som är mer tillförlitliga och en mer effektiv rigg. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan torr, ren och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal bogpropellrar. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygs- och riggägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en bogpropeller som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan även övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor.

Dina lösningar
När det gäller bogpropellersystem för riggar eller borrfartyg kan du välja mellan nedanstående lösningar:

CJC® systemlösningar passar alla bogpropellrar oavsett storlek och typ, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden.

 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Offshore sector brochure
Clean Oil Guide