mätutrustning

 

Med CJC®:s system för oljeunderhåll uppnås mätbara resultat i olja och andra vätskor. Att uppnå en viss ISO-standard för oljerenhet är grunden för att driftsäkerhet och utrustningens livslängd ska öka.

När ett oljeunderhållssystem väl har installerats, är det lika viktigt att kontinuerligt mäta oljans renhet. CJC®:s mätutrustning är speciellt utformad för detta ändamål och kan fås med en mängd olika funktioner.

Mätutrustning är en självklar del av ett professionellt oljeunderhållssystem för industri, sjöfart, oljeplattformar eller vindkraftverk.