pressmeddelanden och nyheter

 

C.C.JENSEN A/S deltar ofta i innovativa projekt kring produkter och tillämpningar. I det här avsnittet hittar du uttömmande information om våra aktiviteter.

Pressinformation
Artiklar i olika tidskrifter världen över ...

Aktuellt 
Information som rör hela företaget, marknadsområden, särskilda tillämpningar, nya broschyrer osv. ...

Mässor 
Platser där ni kan träffa C.C.JENSEN A/S och får reda på fördelarna med oljeunderhåll i er verksamhet ...

Bilddatabas 
Hämta CJC®-produktbilder och CJC® företagslogotyp i olika storlekar ...