heavy duty filterserie, HD

 

CJC® Heavy Duty Filter är designade för att motstå vibrationer och mindre stötar, primärt till mobila maskiner inom gruvindustrin.

CJC® Heavy Duty Filter används för underhåll av diesel, hydraulik och smörjoljor, där maskinerna arbetar under svåra förhållanden som t.ex. grävmaskiner, gruvtruckar, borriggar, etc.

Fördelar

CJC® Heavy Duty Filter ger dig följande fördelar:

 

  • Undvik oväntade haverier
  • Öka maskinernas tillgänglighet
  • Reducera underhållskostnader
  • Förläng oljans och komponenternas livslängd
  • Reducera miljöpåverkan

Filterinformation
Filtren är monterade på stötabsorberande stående - eller liggande plattor, för att undvika läckor beroende på stötar/vibrationer. Filtren är idealiska för avskiljning av partiklar, oxidationsprodukter och vatten.  

Lösningar för att avlägsna Partiklar, Kondensvatten & Oxidation:

Lösningar för avskiljning av Konstant Vatteninnehåll, Partiklar & Oxidation: