heavy duty filter-serien, HD


CJC® Heavy Duty-filter är konstruerade för att tåla vibrationer och mindre stötar, främst på mobila maskiner inom gruvindustrin.

CJC® Heavy Duty-filter används för underhåll av diesel-, hydraul- och smörjoljor under svåra förhållanden som grävmaskiner, lasttruckar, borriggar och liknande.

Fördelar
CJC® Heavy Duty-filter ger dig följande fördelar:

  • Undvik oväntade haverier
  • Öka maskinernas drifttid
  • Sänk underhållskostnaderna
  • Förläng oljans och komponenternas livslängd
  • Minska miljöpåverkan

Filterinfo
Filtren är monterade på stötdämpande bakplattor eller droppskål för att förhindra läckage på grund av stötar/vibrationer. Filtren är idealiska för avskiljning av partiklar, oljenedbrytningsprodukter och vatten. 

Lösningar för avskiljning av partiklar, kondensvatten och oxidation:

HD HDU 15/12
offlinepumpflöde: 20–120 l (5–32 gal) per timme

HD HDU 15/25
offlinepumpflöde: 30–250 l (8–68 gal) per timme

HD HDU 27/-
offlinepumpflöde: 120–1260 l (66–332 gal) per timme

Lösningar för avskiljning av kontinuerligt vatten, partiklar och oxidering:

HD PTU 15/12,
offlinepumpflöde: 20–120 l (5–32 gal) per timme

HD PTU 15/25
offlinepumpflöde: 30–150 l (8–40 gal) per timme

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska: