plastgjutning


Plastgjutningsmaskiner är komplicerade och tillförlitlig utrustning är absolut nödvändig för att hålla en hög produktionstakt. En mängd hydrauliska komponenter, till exempel pumpar och proportionalventiler, används för att få plastgjutningsmaskinen att fungera optimalt. Komponenterna i hydraulsystemen har mycket små toleranser, vilket innebär att det är mycket viktigt att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester.

 

Utmaning
Att enbart förlita sig på inline-filter i plastgjutningsmaskinen är en riskfylld strategi. Om man gör detta finns risk för att den hydraulsystemet utsätts för mängder av partiklar i olika storlekar som kan leda till kostsamma driftavbrott, reducerad effektivitet och försämrad produktkvalitet. Om oljan i hydraulsystemet inte hålls ren riskerar du överdrivet slitage på de hydrauliska komponenterna och oväntade maskinhaverier med produktionsstopp som konsekvens. Om du inte håller oljan fri från oxidationsrester kan dess livslängd förkortas avsevärt och som följd kan ventilerna kärva under uppstart. Allt detta leder till längre driftavbrott och högre driftskostnader. 

 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håller dina plastgjutningsmaskiner i form
  • Försäkra dig om god stabilitet och effektivitet för dina processer
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll
  • Ser till att dyra hydrauliska systemkomponenter håller länge
  • Få hydrauloljan att hålla 3–4 gånger längre

När du väljer att installera CJC®-oljefilterlösningar i din plastgjutningsmaskin får du ett mycket effektivt oljefilter med största möjliga smutskapacitet lämpat för system med höga nivåer av partiklar eller oxidationsrester. På så vis slipper du stoppa produktionen lika ofta för att utföra service på oljefiltren. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från ett stort antal installationer i plastproduktionsanläggningar. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om hydrauliska komponenter som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oplanerade stillestånd.  Oljan kan hålla 3–4 gånger längre och du kan till och med övervaka systemets skick från det centrala kontrollrummet med hjälp av vår partikelräknare (OCM).

 

Dina lösningar
CJC®-oljefilter i många olika storlekar används inom plastgjutningsindustrin:

CJC® systemlösningar passar alla hydrauliska plastgjutningsmaskiner och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Kundberättelser

CCIN5073_Plastic Moilding_Hydraulic Oil_Novares

Brochures & Guides

Injection moulding brochure
Clean Oil Guide