borrutrustning


Fullortsborrar, sänkborrhammare, topphammare, byggstensmaskiner och provborrningsriggar är viktig utrustning i gruvor och stenbrott och måste fungera för verksamheten ska kunna hållas igång. Motor- och hydrauloljor utsätts för extremt höga nivåer av fina partiklar och oljeoxidation som är skadlig för utrustningen. Många operatörer anser att boten är frekventa oljebyten. Men om du håller oljan ren och torr med CJC® offline-oljefilter kan du öka oljans livslängd avsevärt. 

Utmaning
Exponering för hårt väder, dammiga miljöer och kraftiga vibrationer kan innebära svåra påfrestningar för känsliga systemkomponenter i borriggar och borrutrustning. Partikelföroreningsgraden i oljan är ofta mycket hög. Problem med vatten i oljan uppstår på grund av kondensation, och föroreningarna påskyndar oljenedbrytningen vilket leder till tillförlitlighetsproblem och förlorad produktion. Förtida oljebyten, slitage och komponenthaverier gör det nödvändigt att ta maskineriet ur drift. Detta fördröjer provborrningarna eller också blir det nödvändigt att ha alltför mycket kapital bundet i improduktivt maskineri.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Öka produktiviteten 
  • Undvik att ta maskiner ur drift för oljebyten 
  • Få smörj- och hydrauloljan att hålla 4–5 gånger längre
  • Minska reservdelsanvändningen med upp till 60 %
  • Skydda din investering
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier, reparationer och underhåll 

Det är möjligt att få smörj- och hydraulolja att hålla 4–5 gånger längre utan att riskera provborrningen. När du installerar en CJC®-oljefilterlösning på dina borriggar blir oljan betydligt renare vilket innebär mindre komponentslitage plus mer tillförlitlig och effektiv utrustning. CJC®-oljefiltren har största möjliga smutskapacitet och är lämpliga för långa serviceintervall. CJC®-oljefiltren är välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester i hårda gruvmiljöer. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att maskin och olja håller länge.

Dina lösningar
För borrutrustning kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla smörjsystem för borrutrustning oavsett oljevolym, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Kundberättelser

Drilling Machine_Drilltech_Copper Mine_Hydraulic Oil_CMD Chile_ASIN5029

Brochures & Guides

Mining sector brochure
Clean Oil Guide