PTU1 27/- diesel

 

PTU1 27/- är offlineoljefiltreringssystem som kombinerar kontinuerlig vattenseparation med oljefiltrering och används för dieselolja och gasolja för att avlägsna vatten, partiklar och oljenedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, harts/slam, avlagringar).

PTU1 27/-seriens filterseparator finns med antingen automatiskt eller manuellt vattenavlopp. Filterseparator med automatiskt vattenutsläpp är standardutrustade med en kontrollskåp för övervakning. Tryckfall kan övervakas med en manometer på filtrets ovansida. De har också elektriska tryckvakter.

PTU1 27/-filterseparator finns i storlekarna 27/54, 27/81 och 27/108, med 2, 3, eller 4 CJC®-filterinsatser monterade i samma filterhus.

De finns i en mängd olika varianter inklusive förvärmare, dropplåtar, behållare och kontrollskåp.

PTU1 27/-serien lämpar sig för:

  • Gasolja och marindiesel på fartyg
  • Lagringstankar
  • Huvud- och hjälpmotorer

Produktblad

PTU1_27_PSST1010UK

Brochures & Guides

Filter Separator brochure