Key Filter-insats, KFi

 
CJC® Key Filter-insats (KFi) används i CJC® Key Filter-enheten och är idealisk för filtrering av mineralbaserade och syntetiska

  • växellådsoljor
  • hydrauloljor

Filtreringsförmåga

Partikelavskiljning
Alla CJC® Key Filter-insatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering. Smutskapaciteten hos en Key Filter-insats är två liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca 1,5 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenseparation
Vattenabsorberingspotentialen är upp till 50 procent (d.v.s. 1 000 ml H20) av total smutskapacitet.

KOMPONENT
CJC® Key Filter-insats (KFi) består av flera skivor som sitter fästa i varandra och bygger på en ny speciell design med ett unikt mönster. 

KOMPONENT
CJC® Key Filter-insats (KFi) består av flera skivor som sitter fästa i varandra och bygger på en ny speciell design med ett unikt mönster. 

KOMPONENT
CJC® Key Filter-insats (KFi) består av flera skivor som sitter fästa i varandra och bygger på en ny speciell design med ett unikt mönster. 

Materialet är tillverkat av 100 procent naturliga cellulosafibrer från hållbara resurser.

 

 

Produktblad

Key Filter insert, KFI, CJC_PSFI3034-UK

Relaterad information

General_Dirt holding capacity creates value
100 % natural cellulose fibers

Brochures & Guides

Flyer_Key-Filter