tankfartyg


Driften av tankfartyg är oerhört konkurrensutsatt och kräver minimala driftavbrott och underhållskostnader. Godshantering är en viktig del av fartygets verksamhet och måste utföras smidigt och effektivt. 

Omkring 70 % av tankfartygens system inkluderar stora hydraulsystem som används för att driva de nedsänkta lastpumparna, bogpropellrarna och däckhydrauliken. Det är därför av största vikt att dessa system fungerar och ren olja är en nödvändighet för en säker, tillförlitlig och lönsam verksamhet. 

Dessutom leder kostnadsbesparingar på grund av mindre underhåll och färre oljebyten till ökad vinst. 

När det gäller tankfartyg kan vi hjälpa dig att förverkliga dina ambitioner inom många användningsområden. Se menyn till vänster.

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide