krossar


Krossar används under extrema miljöförhållanden där inträngande smuts (och ibland även vatten) hör till vardagen. Detta innebär kraftiga föroreningar i både system och olja vilket kan påverka både systemkomponenter och tillförlitlighet mycket negativt. För att undvika oförutsedda maskinhaverier och/eller överdrivet slitage anser många operatörer att anläggningen bör stängas med jämna mellanrum för byte av olja. Men det är faktiskt fullt möjligt att hålla oljan ren och torr under drift. Genom att välja CJC®-oljefilterlösningar kan du slippa tre av fyra oljebyten och samtidigt minska komponentslitaget. Hydrauliska kraftenheter, spänncylindrar, hydrauliska ställmotorer, öppningscylindrar, ventiler och pumpar kommer att fungera väl under lång tid framöver. 

 

Utmaning
Med tanke på att krossar används under mycket hårda förhållanden tror många att man måste byta olja ofta – kanske varje kvartal eller ännu oftare. När en kross havererar blir det en mycket dyr historia räknat i förlorad produktion. Det innebär att operatörerna hellre byter olja alldeles för ofta än riskerar oförutsedda driftstopp. Man genomför ofta oljebyten var tredje eller fjärde månad för att hålla driften igång – en mycket kostsam och onödig åtgärd, framför allt med tanke på att produktionen måste stoppas medan oljebytet utförs. I vissa fall kan det bli nödvändigt att till och med skyffla ut smutsen från oljetanken när oljan ska bytas. I miljöer med höga partikelvolymer är risken stor för att man behöver byta ut igensatta filterinsatser med dålig smutskapacitet alltför ofta, något som i längden blir mycket dyrt. 

 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Undvik tre av fyra driftstopp
  • Få oljan att hålla fyra gånger längre
  • Minska reservdelsanvändningen med upp till 60 %
  • Minska risken för oförutsedda maskinhaverier, reparationer och oväntat underhåll
  • Skydda din investering

När oljan inte hålls ren och torr ökar antalet driftstopp för service och reparationer och risken för allvarliga driftstopp ökar. Men det finns andra sätt att minska dessa risker än att byta olja väldigt ofta. Faktum är att det finns ett mycket bättre sätt. Med ett CJC®-oljefilter räcker det med ett oljebyte per år och samtidigt minskar komponentslitaget. Du slipper dessutom rengöra tankarna vid oljebytet, du kan byta CJC®-filterinsatserna utan att stoppa krossen. CJC®-filterinsatsernas höga smutskapacitet ser till att du inte behöver byta insatser varje månad och slitaget på viktiga komponenter reduceras. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en lång livslängd för dina mekaniska och hydrauliska system. Du kan till och med övervaka systemets skick på distans med Oil Contamination Monitor (OCM).

 

Dina lösningar
För krossar kan följande CJC®-systemlösningar användas:

Många av världens främsta tillverkare av krossar monterar CJC®-oljefilter på sina nya krossar redan på fabriken eftersom de vet att driften blir säker, tillförlitlig och effektiv.  

 

Artiklar

Avoiding-3-out-of-4-Maintenance-Shutdowns-with-CJC-Oil-Filtrations

Kundberättelser

Secondary Cone Crusher, Sandvik, Gear Oil_US Copper Mine_ASMI4020

Brochures & Guides

Crusher Guide
Crusher maintenance brochure
Mining sector brochure
Clean Oil Guide