desorber D30

 

Vatten i olja leder till minskad viskositet, minskad filtrerbarhet, minskad smörjförmåga, rostbildning, bakterietillväxt och ökad oljeoxidation, vilket alla är faktorer som leder till att både komponenternas och oljans livslängd förkortas.

Desorber D30 från CJC® är tillverkade för att avlägsna vatten från olja med hjälp av den patenterade desorptionsprincipen. Desorptionsprocessen baseras på principen att uppvärmd luft på ett effektivt sätt kan binda stora mängder vatten. I desorbern träffas oljan som värmts upp till 70 °C av ett motflöde av kall, torr luft. Luften värms snabbt upp av den heta oljan och absorberar det vatten som finns tills den blir mättad.

Fördelen med Desorber D30 från CJC® är att den inte påverkas av viskositet och tillsatspaket. Desorbern kan behandla både mineralolja och syntetiska vätskor och t. o. m. bryta stabila emulsioner. Desorbern bibehåller ett mycket lågt vatteninnehåll i systemet.

Huvudsakliga användningsområden

 • Stora hydraulsystem
 • Pappersbruk
 • Stålverk
 • Härdoljesystem
 • Biodiesel
 • Konservindustri
 • Restoljetillämpningar

Avsedd för:

 • Oljevolymer under 5000 l.
 • Viskositetsintervall ISO VG 32-320

Funktioner

 • Avlägsnar vatten t. o. m. från emulgerad olja
 • Ökar både oljans och systemets livslängd
 • Förebygger oförutsedda maskinhaverier och minskar underhållskostnader
 • Enkel att ansluta och använda

Desorber D30 från CJC® kan fås antingen som stationär eller mobil enhet.

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Produktblad

DesorberD30_PSST1021UK

Brochures & Guides

Desorber brochure