blue baleen förfilter

 

CJC® Blue Baleen förfilterinsats används för CJC® Blue Baleen förfilterinsatser används till förbehandling av länsvatten och andra typer av processvatten och avloppsvatten för skydd av CJC® Blue Baleen oljeabsorberingssystem mot olja och föroreningar från oljeavskiljaren.

Efter förbehandlingen måste vattnet behandlas i CJC®Blue Baleen oljeabsorberingssystem så att det blir tillräckligt rent för att kunna avledas direkt i havet.

Absorberingsförmåga
I CJC® förfilterinsatserna absorberas stora oljedroppar samtidigt som partiklar avskiljs ur länsvattnet innan det leds vidare till CJC®-systemet för oljeabsorbering.

EGENSKAPER
Insatserna kan komprimeras till liten storlek för lägre kostnader för avfallshantering eller inför förbränning.

  • 5 µm-insats:
    Med den primära grovinsatsen (5 µm) avskiljs stora oljedroppar och partiklar ur länsvattnet, vilket minskar ytbelastningen i både den primära och den sekundära insatsen.
  • 2 µm-insats:
    Den andra insatsens (2 µm) hydrofobiska yta används för fin förbehandling efter den primära insatsen. Oljedroppar och partiklar i länsvattnet fångas kontinuerligt upp på ytan, vilket ger längre livslängd hos CJC® insatser för oljeabsorbering.