försörjningsfartyg – hydraulik

 
Många hydraulsystem, bland annat på AHC-kranar, är av största vikt för verksamheten. De måste alltid fungera för att kunna klara av att hantera ankare och riggförflyttningar. 

Utmaning
Om hydrauliken eller bogservinscharna inte fungerar förlorar du uppdrag. Ackumuleringen av kondensvatten på grund av korta driftcykler och het olja leder till kondensbildning vid längre stilleståndsperioder. Hydrauloljan blir förorenad av partiklar och oxidationsrester vilket får ventiler, hydraulkolvar, pumpar och motorer att fungera sämre. Hydraulisk utrustning står ofta stilla under långa tidsperioder och när den väl tas i bruk är det inte ovanligt att ventilerna fastnar beroende på oxidation vilket leder till att vinschen fungerar mindre bra. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Optimera tillgängligheten för försörjningsfartyg 
  • Minska slitaget och öka oljans livslängd
  • Minska risken för dyra reparationer av bogservinschar och hydraulik
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i ditt hydraulsystem försäkrar du dig om att din utrustning är i funktionsdugligt skick så att du inte förlorar uppdrag. Du får ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna orenheter, vatten och oxidation som dessutom har största möjliga smutskapacitet. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal hydraulinstallationer på försörjningsfartyg. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygsägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om hydraulik och bogservinschar som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oplanerade reparationer och stillestånd. Du kan även övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor.

Dina lösningar
För hydraulik på försörjningsfartyg behöver du:

  • CJC®-finfilter, HDU 
  • med eller utan CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® systemlösningar passar alla hydraulsystem oavsett typ och storlek, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide