när bytte ni senast filterinsats?

 

CJC® filter måste förses med nya filterinsatser minst en gång om året för att oljans renhet ska kunna säkerställas   

Lätt att byta – men svårt att komma ihåg
Det är enkelt att byta filterinsatser – det svåra är att komma ihåg det när det går ett år. Det är anledningen till att vi har tagit fram minneshäftet och klistermärket som fungerar som påminnelse.

Kom ihåg!
This label helps you remember when to change CJC® Filter Inserts - in due time!
Please, tick off X when you replace the dirty and saturated inserts with new and clean CJC® Filter Inserts or at startup of a new CJC® Oil Filter

80 procent av alla maskinhaverier i oljesystem kan härledas till föroreningar i oljan
Du känner säkert redan till CJC® finfilter som används för avskiljning av partiklar, oljenedbrytningsprodukter och oxidationsprodukter samt vatten ur olja.
Den renhetsnivå som uppnås med CJC® filter ger en fördubbling upp till tiodubbling av den förväntade livslängden hos maskindelar och olja. Fördelarna blir mindre underhåll, ökad produktivitet och lägre energiförbrukning.

Filterinsatserna måste bytas minst en gång om året
För att ovanstående fördelar ska kunna uppnås måste filterinsatserna bytas minst en gång om året, med anledning av ansamlingen av oljenedbrytningsprodukter (oxidation osv.) – oavsett vilket värde som visas på manometern. I annat fall minskar filtrets effektivitet och risken ökar dramatiskt för maskinhaverier och felfunktion hos oljesystemets komponenter.

Oljans allmänna skick
Därför måste filterinsatserna bytas minst en gång dom året. Manometern ovanpå CJC® filtret visar om det är dags att byta filterinsatsen på grund av den absorberade mängden partiklar och vatten – men manometern visar inte mängden oljenedbrytningsprodukter (oxidation osv.). Det är anledningen till att filterinsatsen måste bytas minst en gång om året – även i de fall där manometern inte har nått 1,5 bar.

Därför är oxidationsprodukter ett problem
Det är ganska enkelt att föreställa sig oljeföroreningar som orsakas av partiklar och vatten. Däremot kan det vara svårare att visualisera oljenedbrytningsprodukter (oxidation osv.). Kortfattat så handlar det om en serie reaktioner där syraföreningar och polymeriserade föreningar bildas. Dessa föreningar bildar sedan avlagringar på metallytor i oljesystemet, vilket leder till stora problem.

Kontrollera oljans skick 
Kontakta C.C.JENSEN om du funderar på det allmänna skicket hos er olja. Ett test visar om oljans skick är godkänt – eller om den är förorenad med partiklar, oljenedbrytningsprodukter eller vatten.

Om du vill beställa broschyrer eller annan information från CCJ kan du använda formuläret Begär information i verktygslådan till höger. 

______________
Datum: 02.06.2008

Brochures & Guides

When did you last change your Filter Insert
  
 How to change a Filter Insert,
for Fine Filters, HDU:
How to change a Filter Insert
for Filter Separators, PTU