passagerarfärjor och ro-ro-fartyg – bogpropellrar och vattenjetaggregat

 
Passagerarfartyg har tunnelformade bogpropellrar, Azimut-, Azipods- eller vattenjetaggregat som används för framdrivning och angöring av fartyget. Det är bara möjligt att hantera tilläggningen perfekt när bogpropellrarna fungerar perfekt och utmärkt tillförlitlighet är en given ambition.

Utmaning
Bogpropellrarnas tätningar, lager och drev riskerar att skadas om hydraul- och smörjolja inte hålls fri från havsvatten, partiklar och oxidationsrester som kan få systemet att haverera. Vatteninträngning inträffar vid propellertätningarna på grund av skador, slitage och axelns rörelser. Havsvatten ger upphov till korrosion och ökar slitaget på lager och drev. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering – säkerställ att passagerarfartyget är lättmanövrerat
  • Undvik stilleståndstider
  • Optimera effektiviteten
  • Minska risken för kostsamma reparationer av bogpropellrar eller vattenjetaggregat
  • Färre dyra EAL-oljebyten

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i ditt smörjsystem för bogpropellrarna eller vattenjetaggregatet får du ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna vatten och partiklar som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Du sparar inte bara pengar utan får även bogpropellrar som är mer tillförlitliga. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan torr, ren och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal bogpropellrar. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygsägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en bogpropeller som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan även övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor.

Dina lösningar
När det gäller bogpropellersystem för passagerarfärjor och ro-ro-fartyg kan du välja mellan nedanstående lösningar:

CJC® systemlösningar passar alla bogpropellrar och vattenjetaggregat oavsett storlek och ålder, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide