fiskefartyg – hydraulik

 
Fiskefartyg har hydraulsystem som är avgörande för att fartyget ska kunna fungera eftersom de till exempel driver vinschar, fiskpumpar och maskineri, konfigurationen varierar mellan olika fartyg. Ackumuleringen av kondensvatten på grund av korta driftcykler och het olja leder till kondensbildning vid längre stilleståndsperioder. Hydrauloljan blir förorenad av partiklar och oxidationsrester vilket får ventiler, hydraulkolvar, pumpar och motorer att fungera sämre. Hydraulisk utrustning står ofta stilla under långa tidsperioder och när den väl tas i bruk är det inte ovanligt att ventilerna fastnar beroende på oxidation vilket kan leda till förlust av nät och fiskeutrustning.

Utmaning
Hydrauloljan förorenas av partiklar, vatten och oxidationsprodukter under den dagliga verksamheten. Föroreningarna i oljan kommer från vattnet då vinscharna eller hydraulsystemet används. Hydrauliska vinschar och fiskpumpar står ofta stilla under långa perioder. När de väl tas i bruk är det inte ovanligt att ventilerna fastnar beroende på oxidation vilket leder till att vinschen och fiskpumpen fungerar mindre bra. Till sist kan detta leda till försämrad effektivitet, högre underhållskostnader och i slutändan produktionsförluster på grund av maskinhaveri. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Optimera fiskefartygets effektivitet
  • Minska risken för dyra reparationer av hydrauliska vinschar och fiskpumpar
  • Minska risken för oväntade haverier och produktionsförluster
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för din hydrauliska vinsch eller fiskpump ser du till att de fungerar bra och därmed kan fiska dina kvoter. Du får ett oljefilter med utmärkt förmåga att avlägsna smuts, vatten och oxidation samt största möjliga smutskapacitet vilket ger dig kostnadsbesparingar och en mer tillförlitlig vinsch och fiskpump samt ett ytterst effektivt fiskefartyg. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal hydrauliska vinschar och fiskpumpar på fiskefartyg. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade på många fiskefartyg jorden runt.

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om ett hydraulsystem som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier. Du kan även övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor.

Dina lösningar
För hydraulsystem på fiskefartyg behöver du:

  • CJC®-finfilter, HDU 
  • med eller utan CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® systemlösningar passar alla vinschar och fiskpumpar oavsett storlek, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja bästa möjliga lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide