diverse gruvutrustning


Diverse gruvutrustning som avtäckningsmaskiner och skovelgrävmaskiner är en given del av produktionen vid gruvor och att de fungerar som de ska är av största vikt för hög produktivitet. Alla har samma typ av problem med hydraul- och smörjolja som kontamineras av partiklar, vatten och när det gäller hydraulsystem även avlagringar. Men om du använder CJC®-oljefiltreringslösningar för att hålla oljan ren och torr kan du undvika allt detta.

Utmaning
Exponering för hårt väder, dammiga miljöer och kraftiga vibrationer kan innebära svåra påfrestningar för känsliga systemkomponenter och hydraulsystem. Partikelföroreningsgraden i oljan är ofta mycket hög. Problem med vatten i oljan kan uppstå på grund av kondensation. Denna typ av föroreningar påskyndar oljenedbrytningen vilket leder till tillförlitlighetsproblem och förlorad produktion. Förtida oljebyten, slitage och komponenthaverier gör det nödvändigt att ta maskineriet ur drift.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Undvik driftstopp på grund av maskinhaverier och öka produktionen
  • Se till att dina maskiner och system håller 3–4 gånger längre
  • Minska reservdelsanvändningen med upp till 60 %
  • Skydda din investering
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier, reparationer och underhåll för en lugnare tillvaro

Det är möjligt att få smörj- och hydraulolja att hålla 4–5 gånger längre utan att riskera provborrningen. När du installerar en CJC®-oljefilterlösning på din utrustning blir oljan betydligt renare vilket innebär mindre komponentslitage plus mer tillförlitlig och effektiv utrustning. CJC®-oljefiltren har största möjliga smutskapacitet och är lämpliga för långa serviceintervall. CJC®-oljefiltren är välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester i hårda gruvmiljöer. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att maskin och olja håller länge.

Dina lösningar
För gruvmaskineri och hydraulsystem kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar allt gruvmaskineri, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden.

 

 

Kundberättelser

Tap changer oil_Transformer tap changer_Iron Ore_ASIN5119

Brochures & Guides

Mining sector brochure
Clean Oil Guide