fritt vatten

 

Vatten i oljan är en nästan osynlig förorening med effektiv påverkan på systemets effektivitet. Vatten kan ses i vissa oljeprov, eftersom de samlas på botten av provtagningsbägaren eller gör oljan mindre genomskinlig. Små vattenvolymer kan bara upptäckas genom analys.

Vatten minskar oljans smörjförmåga vilket leder till högre drifttemperaturer och därmed uppkomsten av oljenedbrytningsprodukter som oxidationsbiprodukter, harts och avlagringar. I kombination med partiklar bidrar oljenedbrytningsprodukter till micro pitting på komponenternas yta. 

En annan välkänd effekt av vatten i oljan är korrosion. Om vattnet i oljan inte avlägsnas effektivt, minskar utrustningens livslängd snabbt.

Lösning:

 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Clean Oil Guide