trenderverktyg för VRU

 

Onlinetjänst för övervakning av utrustningsskicket i CJC® Varnish Removal Unit, VRU
http://trender.cjc.dk 

TILLÄMPNING
Onlineverktyg som tillhandahåller omedelbar dokumentation av driftsförhållandena i din Varnish Removal Unit (VRU).
Visar och analyserar kontinuerligt de parametrar som definierats i det installerade givarpaketet:

 • Filterinsatstryck
 • Oljetemperatur
 • Kylvätsketemperatur
 • Driftsförhållanden för filterenhet: på/av

FUNKTION
CJC®-Trenderverktyget för CJC® VRU ger åtkomst till loggade onlinedata samt trendhistorikdata – och allt är lättillgängligt för CJC® VRU. Verktyget övervakar även statusen hos CJC®-filterinsats och visar en varning när byte av filterinsats rekommenderas. Med CJC®-Trenderverktyget kan du även ange varningsnivåer för givarvärdena. Du kan även exportera data till CSV-filer för vidare behandling och generera rapporter för dokumentation av viktiga händelser.

Se användarmanualen för CJC®-Trenderverktyget för mer detaljerad beskrivning av funktionerna.

FÖRDELAR
Ro i sinnet:

 • Tidiga varningar om trenden ökar
 • Varning när uppmärksamhet krävs och hjälp vid felsökning – minskar risken för oplanerade driftsavbrott hos din utrustning

Förlängd livslängd på maskineri och olja

 • Support för mer precist beslutsfattande gällande reparation, renovering och reparationsintervall

Kostnadsbesparingar:

 • Potentiell minskning av oplanerade driftstopp hos din utrustning – minskade driftavbrott

EGENSKAPER

  • Fjärrövervakning av sensordata
  • Rapportgenerering
  • Varningar och meddelanden
  • Dataexport
  • Utrustningsloggbok

Produktblad

Trender-Tool-for-VRU_online-service-monitoring-equipment-conditions_PSMO4007UK