hyrservice

 
Att hyra ett CJC®-oljefilter är en effektiv metod att rena oljan vid extraordinära tillfällen som innebär att det är nödvändigt att rena oljan snabbt eller på grund av ovanliga förhållanden, till exempel höga partikelhalter i olja eller bränsle efter ett komponenthaveri eller om höga vatten- eller syrahalter har upptäckts i oljeprov. 

Fördelarna är bland annat:

  • Ett lättillgängligt utbud CJC®-oljefilter att hyra
  • Snabb återställning av olja och bränsle vid speciella tillfällen
  • Lägre ägandekostnad
  • Optimala systemprestanda, bättre produktivitet och lönsamhet

Hyrestider
Du kan hyra ett CJC®-oljefilter per dag eller under längre perioder beroende på vilka behov du har.

Försäkring
CJC®-oljefiltret är försäkrat av C.C.JENSEN medan det finns hos dig, men du måste följa våra tillämpningsregler för att försäkringen ska gälla.

Hur hyr jag ett CJC®-oljefilter?
Du kan hyra ett CJC®-oljefilter från alla våra dotterbolag och vissa av våra distributörer. De oljefilter som finns att hyra varierar beroende på aktuellt hyrsortiment. Fråga din lokala kontaktperson för mer information.

Kontakta din lokala CJC®-leverantör för att få veta mer om vilka möjligheter som finns.

Brochures & Guides

Rental Solutions & Services
Clean Oil Guide

Relaterad information

Rental Terms and Conditions
EULA