oljenedbrytningsprofukter

 

 

Undvik problem när oljan blir gammal

Oljenedbrytningsprodukter som t. ex. oxidationsprodukter, harts, slam och avlagringar är ett vanligt problem inom många industrier. När olja används i en maskin försämras den med tiden. Omfattningen av försämringen beror på vilken typ av olja det gäller, aktuella temperaturer, driftsförhållanden och närmiljön.

Oljenedbrytning kan påverka smörjning och hydraulsystem negativt och kan leda till korrosion, klibbiga ventiler och avlagringar på metallytor. Den här typen av problem kan leda till allvarliga konsekvenser för maskinernas prestanda och kan dessutom minska deras tillförlitlighet.

Väldokumenterade resultat visar klart och tydligt att om oljenedbrytningsprodukter avlägsnas, minskar antalet oplanerade produktionsstopp effektivt och dessutom ökar tillförlitligheten och livslängden för dyrbara komponenter.

Lösning:
CJC® finfilter och CJC® filterseparatorer håller både oljan och systemet rent:

  • Oljan håller längre och underhållsbehovet minskar
  • Ökad effektivitet för oljan och ökad produktivitet
  • Lägre energiförbrukning och snällare mot miljön

Länkar till mer information på den här sidan:

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Clean Oil Guide
Oil degradation brochure