fiskefartyg – växellåda

  

Reduktionsväxellådor innehåller komplicerade kugghjul och lager med små toleranser som utsätts för stora krafter när motorns kraft konverteras till propellerns långsammare rotation. Om reduktionsväxellådan inte fungerar står fartyget still. Det är med andra ord av största vikt att se till att den fungerar väl. 

Utmaning
Om oljan i smörjsystemen för kugghjul och lager i reduktionsväxellådan inte hålls fri från partiklar, oxidationsrester och vatten kan komponenterna gå sönder på grund av att partiklarna orsakar förslitning och utmattning. Detta kan i slutändan leda till växellåds- eller lagerhaveri. Det är mycket dyrt att reparera eller utföra service på en reduktionsväxellåda.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Minska risken för haverier och driftavbrott
  • Optimera fartygets effektivitet
  • Öka växellådsoljans livslängd
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för din reduktionsväxellåda sparar du pengar genom mindre service och färre oljebyten. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal reduktionsväxellådor. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygsägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en reduktionsväxellåda som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oplanerade stillestånd och påtvingade hamnvistelser. Du kan även övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor.

Dina lösningar
För reduktionsväxellådor på fiskefartyg behöver du:

  • CJC®-finfilter, HDU 
  • med eller utan CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® systemlösningar passar alla reduktionsväxellådor oavsett storlek och märke, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide