passagerarfärjor och ro-ro-fartyg – styrväxlar

 
Styrväxlar består inte bara av kugghjul och drev utan innehåller dessutom en hydraulisk kraftenhet och ett styrsystem som dessutom är tämligen komplicerat. Om styrväxeln inte fungerar tappar du kontrollen över containerfartyget. Det är därför viktigt att styrväxlarna fungerar och är pålitliga. 

Utmaning
Om oljan i smörjsystemen för styrväxel och hydraulik inte hålls fri från partiklar, oxidationsrester och vatten kan styrväxeln sluta fungera. Det beror på ett med tiden allt större slitage från partiklar och oxidationsrester som inte avlägsnats. Det är mycket dyrt att reparera eller utföra service på en styrväxel.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering och undvik att mista styrförmågan 
  • Optimera passagerar- eller ro-ro-fartygets effektivitet och drift
  • Minska risken för att behöva styrväxeln
  • Lägre underhållskostnader
  • Öka systemoljans livslängd

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för styrväxeln ser du till att både styrväxel och fartyg fungerar optimalt. Du får ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna föroreningar, vatten och partiklar som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Du sparar inte bara pengar utan får även en mer tillförlitlig styrväxel. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal styrväxlar. 

CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygsägare världen runt. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en styrväxel som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oplanerade stillestånd. Du kan även övervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor.

Dina lösningar
För hydraulik på passagerarfärjor och ro-ro-fartyg behöver du:

  • CJC®-finfilter, HDU 
  • med eller utan CJC® Oil Condition Monitor, OCM15

CJC® systemlösningar passar alla styrväxlar oavsett storlek och märke, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide