CJC®-behandling av marin motorsmörjolja

 

En alternativ lösning för att hålla smörjoljan i två- och fyrtaktsmotorer ren som gör det möjligt för dig att uppnå avsevärda kostnadsbesparingar med hjälp av enkel och okomplicerad teknik samtidigt som du minskar miljöpåverkan genom den minskade energi- och oljeförbrukningen. OEM-kraven för renhet uppfylls samtidigt som fartygsägare kan njuta av en exceptionell driftsekonomi.

Följande väsentliga besparingar är typiska avgörande faktorer för eftermontering
av denna nya teknik:

 • Upp till 60 procent mindre oljeförbrukning
 • 99 procent mindre slam från smörjolja
 • 97 procent energibesparingar 

Vårt program består av:

   Fyra olika CJC® oljeunderhållslösningar:

 • CJC® oljefilter för marin smörjolja i tvåtakts dieselmotorer
  (tvärstycksmotorer) med lågt varvtal på upp till 20 000 kW
   
 • CJC® oljefilter för marin smörjolja i fyrtakts 
  trunkdieselmotorer med medelhögt och högt varvtal
   
 • CJC® oljereningsenhet 27 för marin smörjolja
  i två- och fyrtakts dieselmotorer
   
 • CJC® oljereningsenhet 427 för marin smörjolja
  i två- och fyrtakts dieselmotorer

Produktblad

Lube Oil Filter for 2-stroke diesel engines low speed_PSST1120-UK
Lube Oil Filter for 4-stroke diesel engines medium speed_PSST1121-UK
Lube Oil Purifier 27_for 2- & 4-stroke diesel engines_PSST1115-UK
Lube Oil Purifier 427_for 2- & 4-stroke diesel engines_PSST1116-UK