PTU3 multistay

 

PTU3 multistay-serien innehåller offlineoljefiltreringssystem med 2, 3 eller fler PTU3 27/-filterseparator monterade på en gemensam dräneringstank.

De används för vätskesystem med stora volymer där vatteninträngning är ett återkommande problem, t. ex. turbinsmörjsystem i kraftverksanläggningar, smörjsystem för pappersmaskiner, i stålverk och i gruvdrift.

Filterseparatorerna avlägsnar vatten, partiklar och oljenedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, harts/slam, avlagringar).

Finns med automatiskt vattenavlopp och kontrollskåp. Tryckfall kan övervakas med en manometer på filtrets ovansida. De är också utrustade med elektrisk flödesvakt. 

PTU3 multistay finns i storlekarna PTU3 2 x 27/-, PTU3 3 x 27/- och fler stag beroende på vilken oljekapacitet som krävs. De finns i en mängd olika varianter inklusive förvärmare, dropplåtar, behållare och kontrollskåp.

PTU3 flerstagserien lämpar sig för:

  • Hydraulolja
  • Smörjolja för ångturbiner
  • Transmissions- och smörjolja i pappers- och stålverk
  • Dieseloljor
  • Marin gasolja (MGO)
  • Gasoljor

Produktblad

PTU3_Multistay_PSST1014UK

Brochures & Guides

Filter Separator brochure